Behatolás-védelmi Termék-megfelelőségi ajánlás költségei

Budapest, 2021. január 04.

v 1.27

Tartalomjegyzék

Gyakran előforduló kifejezések. 2

MABISZ VKB.. 2

Megbízott 2

Megrendelő. 3

Termék. 3

Típus azonos termék. 3

Termékcsalád. 3

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás folyamata, összefoglalva. 3

Termék-megfelelőségi ajánlás költségek. 4

1. a.     Értéktároló eszköz (pl. széf, trezor stb.) roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 4

Lemezszekrény, bútor-, fali-, hotelszéf, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 4

Páncélszekrény, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 5

Értéktároló helyiség monolit, vagy elemes falelem, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 5

Bankbiztonsági eszköz (átadózsilip fix portállal, ATM, TCD multiszéf), roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 5

1. b.     Értéktároló eszköz (pl. széf, trezor stb.) roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 5

Lemezszekrény, bútor-, fali-, hotelszéf, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 5

Páncélszekrény, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 6

Értéktároló helyiség monolit falelem, elemes trezor, értéktároló ajtó, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 6

Bankbiztonsági eszköz, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 6

2. a.     Mechanikai-fizikai védelmi eszköz (pl. ajtó, ablak, zárszerkezet stb.) roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 6

Bejárati ajtó, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 6

Ablak, erkélyajtó, fix portálszerkezet, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 7

Komplett nyílászáró-rendszer, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal, 10 % engedménnyel 7

Zárszerkezet, (henger)zárbetét, zárpajzs, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 7

2. b.     Mechanikai-fizikai védelmi eszköz (pl. ajtó, ablak, zárszerkezet stb.) roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 8

Bejárati ajtó, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 8

Ablak, erkélyajtó, fix portálszerkezet, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 8

Komplett nyílászáró-rendszer (ajtó, ablak, erkélyajtó, fix portálszerkezet), roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással, 10 % engedménnyel 8

Zárszerkezet, zárbetét, zárpajzs, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 8

3. a.     Üvegszerkezet, panel stb. roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 9

3. b.     Üvegszerkezet, panel stb. roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 9

Dobásálló, áttörésbiztos és átlövésgátló üvegszerkezet, panel, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással 9

4.     Elektronikai termék (pl. riasztóközpont, mozgásérzékelő, videokamera stb.) roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal 9

Elektronikai jelzőeszköz (pl. riasztóközpont), roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal 9

Videotechnikai termék (videokamera, digitális képrögzítő stb.), roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal 10

Elektronikai érzékelő, kiegészítő (mozgás-, üvegtörés érzékelő stb.), roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal 10

Videorögzítő rendszer, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal 10

Távfelügyeleti, vagyonvédelmi rendszer, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal 10

Angol, ill. német nyelvű műszaki dokumentáció, leírás esetén.. 10

5.     Egyéb vagyonvédelmi eszköz (pl. plomba, értékszállító táska stb.) roncsolásos, vagy roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal 11

Értékszállításra alkalmas eszköz (plomba, értékszállító tasak stb.), roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 11

Pénzszállító táska, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 11

Értékszállításra alkalmas rendszer, ill. kombinált eszköz, biztonságtechnikai rendszer (pl. elektromechanikus eszköz adattárolással), roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal 11

6.     Egyéb költség (pl. PlutO nyilatkozat, idegen nyelvű dokumentáció, adatmódosítás, késve történő vizsgálati kérelem, másolat, többletpéldány, fordítás, típus azonos termék, termékcsalád vizsgálati díja; nem megfelelőség esetén, ismételten roncsolva az eszközt fizetendő) 12

Gyakran előforduló kifejezések

MABISZ VKB

MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

Megbízott

PlutO Mérnöki Iroda Kft. MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás előkészítésével, lebonyolításával, szakértői véleményezések előterjesztésével megbízott cég.

Megrendelő

MABISZ vizsgálatot kérő vállalkozás, vagy magánszemély.

Termék

Egy darab biztonságtechnikai eszköz egyedi azonosító jelzéssel.

Például egy darab értéktároló szekrény, nyílászáró, üvegszerkezet, elektronikai jelzőeszköz, értékszállító táska.

Típus azonos termék

Kizárólag méretben, színben, vagy dekorációban tér el az eredetitől, valamint az egyedi azonosító jelölésben egy karakter változik. Az eltérés a biztonsági megítélés szempontjából nem vizsgált jellemző lehet.

Vizsgálat költsége, 30 %-a az adott termék vizsgálati díjának.

Termékcsalád

Termékcsaládnak nevezhető a típus azonos termékek skáláját egy gondolatban felsorolás. Például értéktároló szekrény esetén: PlutO jelölésű páncélszekrény-család (PlutO1S, PlutO2S, PlutO5S, PlutO7S, PlutO10S).

Vizsgálat költsége, 170 %-a az adott termék vizsgálati díjának.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás folyamata, összefoglalva

Ezen összefoglaló nem helyettesíti ”A MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA” c. dokumentumot!

A MABISZ behatolás-védelmi Ajánlás a biztosítótárságok részére nem kötelező jellegű! Biztosításkötéskor a MABISZ Ajánlásban található besorolást figyelembe vehetik a társágok.

1.             Kérjük kitölteni a megállapodást és adatlapot doc. Első oldalt kivéve, kétnyelvű dokumentum, így várhatóan kitöltése nem okoz nehézséget.

2.             Ezután küldje el részünkre e-mail-en és postán, vagy faxon (szerkeszthető, valamint aláírt formában is). Kérjük, a technikai leírást és egyéb minősítések másolatait is küldje el; pl.: prospektust, adatlapot, vagy Certificatot.

Amennyiben a termék bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó vagy portálszerkezet, kérjük az aktuális műszaki leírást is kitölteni.

3.             A jelentkezési lapokat többnyire a hónap utolsó péntekéig fogadjuk el (utána 5 %/ nap felárral, legfeljebb 14 napos késéssel lehetséges a benyújtás). A beérkezett dokumentumok alapján árajánlatot készítünk. Az árajánlatot e-mailen, vagy faxon elküldjük a kapcsolattartó részére.

Esetleges megjegyzéssel, faxon (vagy e-mailen) várjuk a választ aláírt (és pecsételt) hivatalos formában. A hivatalos visszaküldésig Ön minden következmény nélkül visszaléphet.

4.             Amennyiben az elfogadott árajánlatot megkaptuk, szerződés-tervezetet készítünk. A számlát, valamint a szerződés-tervezetet 2 példányban postázzuk. A szerződés-tervezet esetlegesen megjegyzéssel ellátva aláírással (és pecséttel) postafordultával várjuk.

5.             Ez alatt a műszaki szakértő dolgozik az említett termékkel. Kérdés felmerülése esetén, egyeztetünk a kapcsolattartó személlyel (általában e-mailen).

6.             A Pluto Mérnöki Iroda Kft. – a műszaki szakérő véleménye alapján – elkészíti a MABISZ Ajánlás dokumentum tervezetét, amelyet legkésőbb a bizottsági ülést megelőző napig e-mailen elküld. A dokumentummal kapcsolatban megjegyzések, észrevételek, javaslatok, vagy kérdések tehetők fel. Ez azonban nem egy végleges tartalom! A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) tagjai a bizottsági ülésen tovább módosíthatják.

7.             MABISZ Ajánlás tartalma:

-         gyártó, forgalmazó adatai;

-         vizsgálati eljárás alapja;

-         vizsgálat eredményének összefoglalása;

-         biztosítói kockázatvállalás feltétele;

-         telepítői nyilatkozat (a másolt Ajánlás dokumentumot a telepítőnek szükséges aláírnia és dátumoznia. Ez a későbbi nézeteltérés rendezése érdekében szükséges, mely a telepítés következtében történhet);

-         termék pontos, azonosított megjelölése a főbb tulajdonságokkal és MABISZ besorolás;

-         végül a hivatalos mondatokat követően a MABISZ bizottsági tagok aláírása és MABISZ pecsét található az eredeti változatban (Interneten és Biztonságtechnikai CD-n nem ez a változat található);

Záradék tartalmazza a fő ajánlási folyamatokat és bizottsági ülés alatt történt kiegészítéseket, elhangzott érdemi véleményeket és a bizottság döntését (ezen dokumentum nem található Interneten, vagy Biztonságtechnikai CD-n).

Az ajánlás legalább 2 oldalas, a Záradék pedig 1 oldalas (aláírásokkal hitelesítve és bélyegzőlenyomattal ellátva a bizottsági ülést követően egy héten belül postázzuk, alapesetben 1 példányban, általában hónap végén).

8.             A dokumentum érvényességi ideje 5 év. A bizottság bekérheti a terméket soron kívüli, egyedi vizsgálatra az érvényességi idő alatt. Ez többnyire olyan esetben fordul elő, amikor egy telepített rendszernél, vagy eszköznél felmerül, hogy az nem azonos az elfogadott, ajánlott eszközzel, vagy súlyosan megsértették a telepítés feltételeit.

9.             A szakértői vélemény és MABISZ Ajánlás, 1, vagy 2 hónap alatt készül el. Ez a rendelkezésre álló dokumentáció, termékminta, roncsolásos vizsgálat teljességétől, valamint a szakmai konzultáció eredményétől függ.

10.          Amennyiben a szerződésben vállalt kötelezettségeit Megbízó nem teljesíti (hiányos adatszolgáltatás, költségszámla kiegyenlítésének elmulasztása, vagy késedelme) a MABISZ Ajánlás dokumentum tervezet MABISZ VKB elé terjesztését elhalaszthatjuk.

11.          Az ajánlott termék csomagolásán, műszaki leírásában vagy reklámanyagában a MABISZ logo, embléma nem használható;

12.          A költségekről és bizottsági ülések időpontjáról bővebb felvilágosítást személyesen, telefonon, vagy e-mailen adunk. A megállapodás és adatlap doc kitöltése és szerkeszthető formában e-mailen elküldése az írásos árajánlat küldésének feltétele!

Amennyiben további információra van szüksége, kérem keressen minket.

Termék-megfelelőségi ajánlás költségek

1. a.    Értéktároló eszköz (pl. széf, trezor stb.) roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Lemezszekrény, bútor-, fali-, hotelszéf, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 65 000 Ft/ db.

Pl.:

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

65.000

110.000

+ 27% ÁFA

2. egység

65.000

175.000

+ 27% ÁFA

3. egység

65.000

240.000

+ 27% ÁFA

4. egység

65.000

285.000

+ 27% ÁFA

 

 

Páncélszekrény, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 95 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

95.000

140.000

+ 27% ÁFA

2. egység

95.000

235.000

+ 27% ÁFA

3. egység

95.000

330.000

+ 27% ÁFA

4. egység

95.000

425.000

+ 27% ÁFA

 

 

Értéktároló helyiség monolit, vagy elemes falelem, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 225 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

225.000

270.000

+ 27% ÁFA

2. egység

225.000

495.000

+ 27% ÁFA

3. egység

225.000

720.000

+ 27% ÁFA

4. egység

225.000

945.000

+ 27% ÁFA

 

 

Bankbiztonsági eszköz (átadózsilip fix portállal, ATM, TCD multiszéf), roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Egyedi megállapodás szerint, bonyolultsági foktól függően: Alapdíj + 50 000 - 160 000 Ft.

1. b.    Értéktároló eszköz (pl. széf, trezor stb.) roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Lemezszekrény, bútor-, fali-, hotelszéf, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Alapdíj + 45 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

45.000

90.000

+ 27% ÁFA

2. egység

45.000

135.000

+ 27% ÁFA

3. egység

45.000

180.000

+ 27% ÁFA

4. egység

45.000

225.000

+ 27% ÁFA

 

 

Páncélszekrény, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Alapdíj + 70 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

70 .000

115.000

+ 27% ÁFA

2. egység

70 .000

185.000

+ 27% ÁFA

3. egység

70 .000

255.000

+ 27% ÁFA

4. egység

70 .000

325.000

+ 27% ÁFA

 

 

Értéktároló helyiség monolit falelem, elemes trezor, értéktároló ajtó, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Alapdíj + 100 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

100.000

145.000

+ 27% ÁFA

2. egység

100.000

245.000

+ 27% ÁFA

3. egység

100.000

345.000

+ 27% ÁFA

4. egység

100.000

445.000

+ 27% ÁFA

 

 

Bankbiztonsági eszköz, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Egyedi megállapodás szerint, bonyolultsági foktól függően: Alapdíj + 50 000...120 000 Ft.

2. a.    Mechanikai-fizikai védelmi eszköz (pl. ajtó, ablak, zárszerkezet stb.) roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Bejárati ajtó, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 225 000 Ft/ 1 db, további egységek esetén: 140 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

225.000

270.000

+ 27% ÁFA

2. egység

140.000

410.000

+ 27% ÁFA

3. egység

140.000

550.000

+ 27% ÁFA

4. egység

140.000

69.000

+ 27% ÁFA

 

 

Ablak, erkélyajtó, fix portálszerkezet, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 132 000 Ft/ 1 db, további egységek esetén: 62 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

132.000

177.000

+ 27% ÁFA

2. egység

62.000

239.000

+ 27% ÁFA

3. egység

62.000

301.000

+ 27% ÁFA

4. egység

62.000

363.000

+ 27% ÁFA

 

 

Komplett nyílászáró-rendszer, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal, 10 % engedménnyel

Egy-egy darab ajtó, ablak, erkélyajtó, fix portálszerkezet esetén:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000+

45.000+

+ 27% ÁFA

1 bejárati ajtóval

225.000

225.000

+ 27% ÁFA

1 ablakkal

132.000

132.000

+ 27% ÁFA

1 erkélyajtóval

62.000

62.000

+ 27% ÁFA

1 fix portálszerkezettel

62.000

62.000

+ 27% ÁFA

Összesen:

481.000

481.000

+ 27% ÁFA

10% engedménnyel:

432.900

432.900

+ 27% ÁFA

 

 

Zárszerkezet, (henger)zárbetét, zárpajzs, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 61 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

61.000

106.000

+ 27% ÁFA

2. egység

61.000

167.000

+ 27% ÁFA

3. egység

61.000

228.000

+ 27% ÁFA

4. egység

61.000

289.000

+ 27% ÁFA

 

 

2. b.    Mechanikai-fizikai védelmi eszköz (pl. ajtó, ablak, zárszerkezet stb.) roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Bejárati ajtó, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Alapdíj + 138 000 Ft/ 1 db, további egységek esetén: 62 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

138.000

183.000

+ 27% ÁFA

2. egység

62.000

245.000

+ 27% ÁFA

3. egység

62.000

307.000

+ 27% ÁFA

4. egység

62.000

369.000

+ 27% ÁFA

 

 

Ablak, erkélyajtó, fix portálszerkezet, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Alapdíj + 77 000 Ft/ 1 db, további egységek esetén: 39 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

77.000

122.000

+ 27% ÁFA

2. egység

39.000

161.000

+ 27% ÁFA

3. egység

39.000

200.000

+ 27% ÁFA

4. egység

39.000

239.000

+ 27% ÁFA

 

 

Komplett nyílászáró-rendszer (ajtó, ablak, erkélyajtó, fix portálszerkezet), roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással, 10 % engedménnyel

Egy-egy db ajtó, ablak, erkélyajtó, fix portálszerkezet esetén pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000+

45.000+

+ 27% ÁFA

1 bejárati ajtóval

138.000

138.000

+ 27% ÁFA

1 ablakkal

77.000

77.000

+ 27% ÁFA

1 erkélyajtóval

39.000

39.000

+ 27% ÁFA

1 fix portálszerkezettel

39.000

39.000

+ 27% ÁFA

Összesen:

293.000

293.000

+ 27% ÁFA

10% engedménnyel:

263.700

263.700

+ 27% ÁFA

 

 

Zárszerkezet, zárbetét, zárpajzs, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Alapdíj + 29 000 Ft / db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

29.000

74.000

+ 27% ÁFA

2. egység

29.000

103.000

+ 27% ÁFA

3. egység

29.000

132.000

+ 27% ÁFA

4. egység

29.000

161.000

+ 27% ÁFA

 

 

3. a.    Üvegszerkezet, panel stb. roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

ÉMI által kiadott tanúsítványt fogadja el a bizottság.

 

Dobásálló üvegszerkezet: Alapdíj + 33 000 Ft / db

Áttörésbiztos üvegszerkezet: Alapdíj + 36 000 Ft / db

Átlövésgátló üvegszerkezet: Alapdíj + 45 000 Ft / db

3. b.    Üvegszerkezet, panel stb. roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Dobásálló, áttörésbiztos és átlövésgátló üvegszerkezet, panel, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal, honosítással

Alapdíj + 26 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

26.000

71.000

+ 27% ÁFA

2. egység

26.000

97.000

+ 27% ÁFA

3. egység

26.000

123.000

+ 27% ÁFA

4. egység

26.000

149.000

+ 27% ÁFA

 

 

4.        Elektronikai termék (pl. riasztóközpont, mozgásérzékelő, videokamera stb.) roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal

Elektronikai jelzőeszköz (pl. riasztóközpont), roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 76 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

76.000

121.000

+ 27% ÁFA

2. egység

76.000

197.000

+ 27% ÁFA

3. egység

76.000

273.000

+ 27% ÁFA

4. egység

76.000

349.000

+ 27% ÁFA

 

 

Videotechnikai termék (videokamera, digitális képrögzítő stb.), roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 58 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

58.000

103.000

+ 27% ÁFA

2. egység

58.000

161.000

+ 27% ÁFA

3. egység

58.000

219.000

+ 27% ÁFA

4. egység

58.000

277.000

+ 27% ÁFA

 

 

Elektronikai érzékelő, kiegészítő (mozgás-, üvegtörés érzékelő stb.), roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 24 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

24.000

69.000

+ 27% ÁFA

2. egység

24.000

93.000

+ 27% ÁFA

3. egység

24.000

117.000

+ 27% ÁFA

4. egység

24.000

141.000

+ 27% ÁFA

 

 

Videorögzítő rendszer, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 80 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

80.000

125.000

+ 27% ÁFA

2. egység

80.000

205.000

+ 27% ÁFA

3. egység

80.000

285.000

+ 27% ÁFA

4. egység

80.000

365.000

+ 27% ÁFA

 

 

Távfelügyeleti, vagyonvédelmi rendszer, roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 254 000 Ft/ db.

Angol, ill. német nyelvű műszaki dokumentáció, leírás esetén

20 % felárat számítunk fel.

5.        Egyéb vagyonvédelmi eszköz (pl. plomba, értékszállító táska stb.) roncsolásos, vagy roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal

Értékszállításra alkalmas eszköz (plomba, értékszállító tasak stb.), roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Roncsolásos, ill. roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 32 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

32.000

77.000

+ 27% ÁFA

2. egység

32.000

109.000

+ 27% ÁFA

3. egység

32.000

141.000

+ 27% ÁFA

4. egység

32.000

173.000

+ 27% ÁFA

 

 

Pénzszállító táska, roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Roncsolásos, ill. roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 61 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

61.000

106.000

+ 27% ÁFA

2. egység

61.000

167.000

+ 27% ÁFA

3. egység

61.000

228.000

+ 27% ÁFA

4. egység

61.000

289.000

+ 27% ÁFA

 

 

Értékszállításra alkalmas rendszer, ill. kombinált eszköz, biztonságtechnikai rendszer (pl. elektromechanikus eszköz adattárolással), roncsolásos műszaki szakértői vizsgálattal

Roncsolásos, ill. roncsolás nélküli műszaki szakértői vizsgálattal

Alapdíj + 121 000 Ft/ db.

Pl.:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

121.000

166.000

+ 27% ÁFA

2. egység

121.000

287.000

+ 27% ÁFA

3. egység

121.000

408.000

+ 27% ÁFA

4. egység

121.000

529.000

+ 27% ÁFA

 

 

 

6.        Egyéb költség (pl. PlutO nyilatkozat, idegen nyelvű dokumentáció, adatmódosítás, késve történő vizsgálati kérelem, másolat, többletpéldány, fordítás, típus azonos termék, termékcsalád vizsgálati díja; nem megfelelőség esetén, ismételten roncsolva az eszközt fizetendő)

-     PlutO nyilatkozat a termék vizsgálatra való befogadásáról, szakértői véleményezéséről, ill. a termék MABISZ VKB elé terjesztésének időpontjáról, a papírok várható postázásának időpontjáról, Termék-megfelelőségi ajánlásonként 18.000.- Ft + ÁFA;

-     idegen nyelvű dokumentáció esetén: +20 % felár;

-     adatmódosítás, Termék-megfelelőségi ajánlásonként 30.000.- Ft + ÁFA + az adatmódosításra vonatkozó szakértői díj. Pl. egy dobásálló üvegszerkezet honosítása, létező MABISZ dokumentumra: 33.000 Ft + 30.000 Ft + ÁFA.

-     késve történő vizsgálati kérelem: a MABISZ vizsgálatra történő jelentkezés a Bizottsági ülés időpontját megelőzően 20 nappal lezárul. A költség növekedése 5 %/ nap díjjal növekedik (pl. 10 nap késéssel: 50 % felár). 14 napos késés után nem fogadunk el az adott Bizottsági ülésre bejövő anyagot.

-     másolat a Termék-megfelelőségi ajánlásról és a Záradékról, a kérelmező írásos engedélye alapján, hiteles másolat: 5.000 Ft + ÁFA/ Termék-megfelelőségi ajánlás.

-     dokumentum kiadása többletpéldányban: 2.500 Ft + ÁFA/ példány.

-     a dokumentum idegen nyelven történő kiadása fordítóiroda közreműködésével: angol, német esetén 5.500 Ft + ÁFA/ oldal, egyéb nyelv esetén megegyezés szerint.

-     típusazonosság esetén, a típus azonos termék (kizárólag méretben, színben, vagy dekorációban tér el az eredetitől) vizsgálati, dokumentációs költsége, 30 %-a az adott termék díjának.

Pl. 6 db bútorszéf esetén, honosításkor:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 egység

45.000

90.000

+ 27% ÁFA

2. egység

13.500

103.500

+ 27% ÁFA

3. egység

13.500

117.000

+ 27% ÁFA

4. egység

13.500

130.500

+ 27% ÁFA

 

 

-     termékcsalád esetén, a típusazonos termékekből álló család vizsgálati, dokumentációs költsége, 170 %-a az eredeti termék díjának.

Pl. 2 db bútorszéf termékcsalád honosításkor esetén:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 család

76.500

121.500

+ 27% ÁFA

2. család

76.500

198.000

+ 27% ÁFA

 

 

Pl. 1 db bútorszéf és 2 db bútorszéf termékcsalád honosításkor esetén:

 

Termék mennyisége

Termék vizsgálati költsége, Ft

Teljes nettó ár, Ft

Teljes bruttó ár, Ft

Alapdíj

45.000

45.000

+ 27% ÁFA

1 bútorszéf

45.000

90.000

+ 27% ÁFA

1 család

76.500

166.500

+ 27% ÁFA

2. család

76.500

243.000

+ 27% ÁFA

 

 

-     amennyiben a termék nem felel meg a MABISZ technikai feltételekben megfogalmazott műszaki elvárásoknak, úgy javítás után a megismételt műszaki vizsgálatnál a díj 50 %-át számítjuk fel.

Amennyiben nincs feltűntetve, hogy bruttó árról esik szó, úgy az ár 27 % ÁFA nélkül értendő!