Cégismertető

Az 1991-ben alapított Plutó Információs és Szakértői Betéti Társaságot, illetve a 2003-ban létrehozott PlutO Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot két, 50-50 %-ban érdekelt magánszemély tulajdonos működteti.

A Behatolás-védelem területén tevékenykedő Kft. szoros együttműködésben, kapcsolt vállalkozásként fejti ki tevékenységét a gépjárművédelemben működő Bt.-vel. A Kft. a CERTOP, MSZ EN ISO 9001:2001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítási okirata szerint végzi tevékenységét.

A következőkben felsorolt tevékenységi körökben dolgozunk, minden tekintetben előtérbe helyezve a magas fokú szakmai hozzáértést és elkötelezettséget.

A gazdasági fejlődés következtében megjelenő törvényváltozásokhoz mindenkor sikerült hozzáigazítani üzletpolitikánkat. Cégünk töretlen fejlődését egyrészt a rugalmasság, másrészt a szakmai felkészültség és tapasztalat jellemzi.

SZOLGÁLTATÁSAINK FŐBB TERÜLETEI

Műszaki szakértői szolgáltatás

E tevékenységünk keretében saját felkészültség, valamint az Országos szakértői névjegyzékben szereplő, elismert műszaki szakértők bevonásával, Magyarországon megbízási szerződés birtokában végezzük a biztonságtechnikai eszközök biztosítói vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

1993 óta aktívan részt veszünk, és kezdeményező javaslatainkkal elősegítjük a vagyonbiztosításhoz kapcsolódó biztosítói állásfoglalások kialakítását, az egyes biztosítótársaságok biztonságtechnikai koncepciójának előkészítését. Segítséget nyújtunk a kockázatok meghatározásához, a védelmi igények kialakításához.

Megbízások alapján folyamatosan végzünk felméréseket, teljes keresztmetszetű biztonságtechnikai átvilágításokat gazdasági társaságok, pénzintézetek, gazdálkodó egységek részére.

Folyamatosan teljesítjük a vagyonvédelmi eszközök biztosítói Ajánlásával kapcsolatos adatbázis kezelését, szerkesztését, hozzáférhetővé tételét és a naprakész adatok biztosítását.

Kiadványszerkesztéssel biztosítjuk az előzőekben megjelölt adatbázis hozzáférhetőségét.

Partnerközvetítés, projektekhez komplex tevékenység összehangolása

Folyamatosan élő kapcsolatrendszerünk alapján a biztonságtechnika és vagyonvédelem területén partnerek közvetítését biztosítjuk. Projektek megvalósításához a legfelkészültebb partnereket ajánljuk, igény esetén a megvalósítás folyamatát, vagy végeredményét műszaki szakértők bevonásával véleményezzük.

Műszaki kutatás-fejlesztés, tesztelés; gyártmányfejlesztésben való aktív részvétel

Folyamatos fejlesztési, kutatási tevékenységet folytatunk a vagyonvédelem biztonságának fokozása érdekében. Ebben a munkánkban hasznosítjuk a Magyar Szabványügyi Testületben betöltött tisztségünket és a külföldi vizsgálóintézetekkel meglévő kapcsolatainkat.

Igény esetén részt veszünk termékfejlesztésben, új termék műszaki paramétereinek javításában és meghatározott biztonságtechnikai igényeknek megfelelő gyártmányok műszaki paramétereinek kidolgozásához segítséget nyújtunk.

Elismert műszaki szakértők bevonásával igény esetén a megvalósított kivitelezés tartalmának elemzésével-értékelésével segítséget nyújtunk a megrendelő cégnek a beruházás megítéléséhez, szakértői vélemény kialakításával elősegítjük a biztosítótársaságok kockázatvállalásának kialakításához szükséges háttér-információ megszerzését, a kockázatelemzést.

Teljeskörű könyvelési, bérelszámolási és adótanácsadói szolgáltatás

1999-ben szolgáltatásaink körét átalakítottuk és az új megfogalmazás értelmében átgondoltan, a társasági törvény iránymutatásainak, elgondolásainknak megfelelően bővítettük. Egyik jellemzően új irányvonal.

Mint korábbi fő tevékenységünkben, ezen a területen is csak professzionális felkészültségű szakemberek bevonásával vállaltuk a jelentkező igények kielégítését.

Minden tekintetben felkészültünk az új feladatra. A korszerű számítástechnikai eszközök beszerzésén túl szakmailag felkészült és kellő gyakorlattal rendelkező munkatársak végzik a bizalmas jellegű, gazdasági tevékenységet segítő munkánkat.

Jelenleg megbízási szerződés alapján 2 Kft, 3 Bt és 4 magánvállalkozó teljeskörű könyvelését, bérelszámolását és adótanácsadását látjuk el. A folyamatos frissítéssel alkalmazott szoftverek alkalmasak arra, hogy könyvelési szolgáltatásunkat mintegy ötszörösére bővítsük.

Igény esetén pénzügyi mutatóinkat is rendelkezésre bocsátjuk. Tájékoztatásul közöljük, hogy cégünknek sem az APEH, sem a TB felé tartozása nincs, hitelfelvételt cégalapításunk óta nem vettünk igénybe.

Tevékenységeinket éves 25 millió Ft, illetve alkalmanként meghatározott 1 millió Ft felelősségbiztosítással biztosítottuk annak érdekében, hogy a véletlen bekövetkező bármilyen negatív esemény megbízó cégeinket ne érintse, velünk szemben fennálló megbízási szerződés alapján hátrányos helyzetbe ne kerülhessen.

Kérjük, érdeklődése esetén tegyen fel további kérdéseket, megbízását megelőzően kérdéseire szívesen válaszolunk.

Tisztelettel:

Pajor Mihály

cégvezető

+36-20/ 936-4051

pajor.mihaly@pluto.hu

Novák Miklósné

irodavezető

+36-20/ 383-5877

info@pluto.hu

 

 

Gáll György

műszaki tanácsadó

gall.gyorgy@pluto.hu

Prinz Rita

titkárságvezető

prinz.rita@pluto.hu

Siklósy Csabáné

mérlegképes könyvelő

adótanácsadó

siklosy.csabane@pluto.hu